วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แสนล้านนาที

มารู้จักกับนู๋มุก

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ นางสาวมุกรวี กล่ำภู่
หรือเรียกสั้นๆว่า มุก ก็ได้ค่ะ
เรียนคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 2  รหัสนักศึกษา 5411103069
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช